Svatovítská katedrála se dočká nových varhan, potvrdil Pavel Smutný

Svatovítská katedrála v Praze by se za dva roky, v říjnu roku 2019, měla důstojně rozezvučit tóny nově vystavěných varhan v západní kruchtě chrámu. Doposud zněl v katedrále sv. Víta pouze provizorní nástroj. Varhanářská firma Gerharda Grezinga se do výroby nových varhan pouští již v těchto dnech. 24. dubna 2017 byla podepsána smlouva mezi kardinálem Dominikem Dukou a zástupci varhanářské společnosti z Barcelony. Proč byla vybrána zrovna tato firma a proč až ve 21. století dostane nejvýznamnější český chrám vhodný nástroj? Z adeptů na zhotovitele nových varhan dostala přednost španělská firma, neboť se podobného úkolu výtečně zhostila v hlavní bruselské i madridské katedrále. Finance byly podstatným důvodem, proč devadesát let ozvučovaly svatovítskou katedrálu varhany provizorní. Pro stavbu nových varhan a přidružené práce na kůru je třeba investice okolo 80 milionu korun. Proto byla zřízena celonárodní sbírka pořádaná Nadačním fondem Svatovítské varhany, jenž sdružuje více institucí ve Společenství svatovítské katedrály. Iniciátorem sbírky a donátorem je JUDr. Pavel Smutný, president BOHEMIAN HERITAGE FUND.

Filantropická činnost Pavla Smutného a nadace Bohemian Heritage Fund

JUDr. Pavel Smutný pokládá za svůj smysl života podporu kultury, obnovení českého vlastenectví v pozitivním duchu, mecenášství ve vztahu k historii a obnově kulturního dědictví. Proto se záměrně soustředí na zdánlivě nepodstatné projekty, jejichž naplnění a dokončení však vyzdvihuje význam české národnosti. Jak sám Pavel Smutný říká, věnovat se mecenášství má oproti sponzoringu nevýhodu v tom, že nikdy nevíte dopředu, zda a jak projekt vyjde a dopadne. Ani tato nejistota však Pavla Smutného, presidenta Bohemian Heritage Fund, neodrazuje neúnavně se vrhat do podobných akcí, jakou je již zmíněný projekt obnovy svatovítských varhan.

Ocenění pro nadaci z rukou českého ministra kultury

JUDr. Pavel Smutný, potažmo celý nadační fond Bohemian Heritage, obdržel za svůj celoživotní přínos české kultuře a obnově kulturního povědomí Cenu Arnošta Lustiga. Aktuálně se Bohemian Heritage Fund angažuje v pořádání diskuze Art Match, jež si klade otázky na téma propagace českého filmu. Podpora operního umění se prolínala celým rokem předešlým. Nebyla vynechána ani Smetanova výtvarná Litomyšl. Filantropickou činnost fondu prokázalo Ministerstvo kultury ČR podpisem smlouvy o vzájemné spolupráci již v roce 2016.