Jak postupovat v případě domácího násilí

Jak postupovat v případě domácího násilí?

KDYŽ SAMA PROŽÍVÁTE DOMÁCÍ NÁSILÍ

Pamatujte na to, že to není vaše vina.

Prolomte mlčení, řekněte o hrubosti partnera někomu.

Máte právo na život bez násilí, v bezpečí a pokoji. Neomlouvejte svého násilníckého partnera.

Násilí nepřestane samo, pokud budete čekat na zlepšení, zjistíte, že je to pak ještě horší.

Vy se nemáte za co stydět, to Váš partner.

Lidé Vás neodsuzují a ve většině případů Vám nabídnou radu a pomoc, když sobě i jim přiznáte svou situaci. Pomohou Vám vyřešit těžkou situaci.

Nelpěte na majetku. Nechte byt bytem, vezměte děti a běžte. Pokud je situace již hodně vážná, váháním byste jen ohrožovala svůj i jejich život.

Navštivte specializovanou poradnu.

JAK POZNÁTE NĚKOHO, KDO TRPÍ DOMÁCÍM NÁSILÍM

Nebojte se mu nabídnout pomoc, počítejte však s tím, že pro danou osobu není vůbec lehké o tom mluvit.

Buďte dobrým posluchačem, nesnažte se ji však donutit k rozhodnutí – mějte pochopení, že je pro ni velmi nesnadné opustit partnera ať už je jakýkoli.

Zeptejte se jí, jestli utrpěla fyzické zranění. Pokud je to možné, běžte s ní k lékaři a doporučte jí, ať si nechá vyhotovit lékařský nález. Pokud se tak rozhodne, pomozte ji nahlásit napadnutí na policii.

Doporučte jí návštěvu speciální poradny.

CO MŮŽE POLICIE

Proti násilí, které páchají na ženách jejich partneři, může nejlépe zasáhnout policie, která je povinná reagovat na každé nouzové volání o pomoc na linku 158 (resp. 112). Policie může vstoupit do bytu, když jsou ohroženy životy a zdraví, hrozí závažná škoda a je to neodkladné. Souhlas násilníka se vstupem do bytu, který vlastní či jinak užívá, není zapotřebí. Policie může zajistit osobu, která svým konáním bezprostředně ohrožuje život, zdraví nebo majetek (zpočátku aspoň na 24 hodin) a navrhnout další opatření.