Test žárlivosti online

Krátký test (ne) žárlivosti. Zamyslete se nad tím, jak v nastíněných situacích reaguje Váš partner a zvolte odpověď, která je nejblíže pravdě.

1.Máte možnost jet sám/sama na atraktivní dovolenou. Jeli byste?

a) ano

b) partnerovi by se to určitě nelíbilo, ale nakonec bych jela

c) ne

2. Váš partner vás právě uviděl v kavárně s neznámou osbou opačného pohlaví. Co udělá?

a) přátelsky nás pozdraví

b) předstírá, že nás neviděl a doma se mě bude podrážděně vyptávat, kdo to byl

c) udělá na místě scénu, nebo bude alespoň s někým flirtovat

3. Ve společnosti jste objektem obdivu a Váš partner:

a) z toho má radost, je na mě pyšný

b) procedí přes zuby: „Tady si záříš a doma nic.”

c) rozbolí ho/ji hlava, nebo se chce pod jinou záminkou vrátit domů

4. Přišel Vám dopis a přebíral ho Váš partner. Vám ho dá:

a) nerozlepený a nezeptá se kdo píše

b) otevřený, prý omylem a vyptává se, kdo že mi to píše

c) jako vždy otevřený

5. V aktovce/kabelce máte často nepořádek. Co s tím udělá Váš partner?

a) neví o tom

b) má poznámky o mé nepořádnosti

c) uklídí mi ho, zejména v době, kdy nejsem doma nebo už spím

6. Na ulici upozorníte partnera na atraktivní osobu jeho pohlaví. Jak na to bude reagovat?

a) se živým zájmem

b) zájem pouze předstírá

c) podrážděně a podezřívavě

7. Žárlivost je:

a) problém, ne nadarmo ji chce Světová zdravotnická organizace zapsat mezi psychosomatická onemocnění

b) je nevyhnutelná, ten kdo žárlí se vyzná ve světě nebo alespoň v chování jiných lidí

c) je vždy důsledkem nevěry

Pokud ve vaších odpovědích převažuje za b), může být žárlvost jedním z problémů Vašeho manželství. Pokud převládá odpověď c), jde zřejmě již o vyhraněnou žárlivost. Jejím základním kamenem je strach ze ztráty partnera. Postižený jí je obvykle ten, kdo je na vztahu více závislý a kdo je do jisté míry v podřadnější roli.

Do té se určitým způsobem může samozřejmě dostat i dominantní agresor, který svého partnera nějakým způspobem týrá. Žárlivost bývá dědičná. Pokud Vám tchán nebo tchýně řekne: „ To znám, u nás to bylo ještě horší…” pak si buďte jisti, že se takové chování dědí opravdu snadno a to nejen geneticky ale také výchovou.

Tento typ lidí žárlí už na své sourozence a v partnerském vztahu jeho “Otthelovský syndrom” ještě vzroste.

One thought on “Test žárlivosti online

Comments are closed.