Aby nebyly Vánoce o nervy

Vánoce jsou svátky klidu, míru, lásky, pokoje a především rodiny. Bohužel ale také mohou vyvolat negativní pocity a emoce, jež jsou spojeny se vzpomínkami, bilancováním na sklonku roku nebo stresem v práci, nevyjímaje nervy, pramenícími ze složitých osobních vztahů. Ne vždy jsou prostě Vánoce zality sluncem a je třeba se na to připravit.

Ne nadarmo odborníci spojují nejkrásnější svátky v roce se vzestupem úzkosti. Úzkostná porucha je logickým vyústěním neutěšených vztahů, které ve svátečních dnech obvykle eskalují. Vánoce jsou náročné po všech směrech, lidé chtějí mít vše dokonalé, mají potřebu nadělit si ty nejlepší dárky a nemají na ně peníze, chtějí zažívat idylku a porozumění a místo toho si často jen lezou na nervy.

Jak si nelézt na nervy?

Dny volna se místo odpočinku stávají ringem, v němž se utkávají střety názorů a všichni si brzy začnou lézt na nervy. Lidé, trpící generalizovanou úzkostí mají navíc všudypřítomné obavy, že něco není v pořádku, že se něco stane, že něco špatného provedli nebo že něco nezvládnou. Nízké sebevědomí a špatné vyhodnocení emocí dokáže postižené dostat do stavu, který hraničí s hysterií, a propady nálady jsou enormní.

Člověk, který se potýká s úzkostnou poruchou, je často velmi vyčerpaný psychicky i fyzicky. Tato porucha je doprovázená nejrůznějšími psychosomatickými obtížemi, u nichž však lékaři nejsou s to dohledat fyziologickou příčinu. Typickými příznaky jsou například dlouhodobé zažívací problémy, průjmy, ale i úporné zácpy, bolesti hlavy a zad, pocity stálého svalového napětí, poruchy spánku nebo pocity bušení srdce.

Jak z toho ven?

Právě nyní je čas položit si otázku, co pomáhá na úzkost. Během svátků, kdy jsou ordinace specialistů zavřené, si musíte vystačit doma. Ideální metodou první pomoci je pobyt na čerstvém vzduchu. Dlouhá procházka o samotě vám udělá velmi dobře, okysličí mozek a zklidní rozbouřené emoce. Další relaxační metodou, která vždy zabere, je klidné procítěné dýchání, které díky nácviku dokáže se zklidněním nervové soustavy velké divy. Pomoci také mohou uklidňující psychofarmaka na bázi benzodiazepinů.

Opravdová pomoc ale spočívá v dlouhodobé péči odborníků z AdiCare. První fází komplexní léčby je psychoterapie. Metodou první volby při léčbě úzkosti je kognitivně-behaviorální terapie, která se zaměřuje především na zpracování příčin úzkosti. Druhou součástí léčby je kognitivní relaxace, jež má za úkol zastavovat vtíravé myšlenkové řetězce. Třetí fází léčby je v případě těžších úzkostných stavů farmakoterapie.