Pojďte darovat krevní plazmu a zachraňte životy

Jestliže chcete udělat někomu jen tak radost, dobrý skutek, nemusíte vynaložit velké fyzické úsilí, nebo sahat hluboko do kapsy. Výborným způsobem, jak se odvděčit společnosti, pomoci nemocným, mít ze sebe dobrý pocit atd., je jít na odběrové místo a nechat si odebrat krevní plasmu. Je to snadné, rychlé, téměř bezbolestné, minimu osob hrozí modřina po odběru krve, která se rychle vstřebá.

Co musíte splňovat?

Darování krve i plasmy je možné jen u těch, kteří splňují zdravotní a sociální kritéria stanovená normami české legislativy a normami EU. Přihlíží se i ke kritériím stanoveným Mezinárodní organizací pro terapii plasmou. Věk dárce musí být 18 – 60 (65) let, váha 50 – 150 kg, musí mít kartu pojištěnce a platný průkaz totožnosti. Nemusí jít o občana ČR, ale měl by tu mít dlouhodobý pobyt se stálou adresou, dobře komunikovat česky.

Výhody darování

Díky darování plasmy budete mít dokonalý přehled o svém zdraví. Před každým odběrem projdete kontrolou. Kromě zdraví je výhodou i zajímavá finanční odměna ve výši 550 Kč. Během odběru o vás bude dobře postaráno, dostanete studený nápoj, budete mít k dispozici časopisy, Wi-Fi zdarma a při pravidelné docházce bonusový program a další benefity.

Nevýhody dárcovství

Ano, má darování plazmy negativa, ale je jich méně než pozitiv. Negativem jsou přísná kritéria při výběru dárce, což je ale pochopitelné. Darovat krev nebo plasmu nemohou ti, kteří prodělali infekční žloutenku typu B nebo C, mají HIV nebo AIDS, prodělali syfilis nebo tropické nemoci. Dočasně mohou být vyřazeni i ti, kteří měli žloutenku typu A, E, infekční mononukleózu, brucelózu, boreliózu, tuberkulózu, břišní tyfus, kapavku. Délka vyřazení je různá podle daného onemocnění. Více na europlasma.cz.

Rozhodněte se a pojďte darovat plasmu. Ten pocit pomoci jiným stojí za to.