Buďte obezřetní u sepisování úvěrových i jiných smluv

Často se stává, že dokud se na vlastní kůži nesetkáme s podvodníkem, jež nás naprosto bez mrknutí oka „napálí“, a my na to přijdeme až s odstupem času, cítíme se v bezpečí. Ale přitom nebezpečí nejen s podvodníky, ale i nepoctivci, lháři a podobně na nás číhá velmi často i tam, kde si to neuvědomujeme.

Zajímejte se o podrobnosti

Jestliže uzavíráte úvěrovou smlouvu, neměli byste se vzdát práva přečíst si smlouvu v klidu domova i s jejími podmínkami. Většina z nás si podmínky nepřečte. Pak se ale můžeme divit, jaké upomínky nám při prodlení se splátkou dorazí, že platíme za výpis, za vedení účtu, úplně si nejme jistí ani výší RPSN neboli roční procentní sazbou nákladů…

Poskytovatel internetu, telefonního tarifu

I když přecházíme k novému poskytovateli internetu nebo k jinému operátorovi, musí nám být jasné, na jak dlouho se mu „upisujeme“, pokud tomu tak je. Také zda nám k jeho službě náleží zdarma vybavení, které pro fungování služby potřebujeme, nebo zda budeme platit pronájem a po ukončení smlouvy mu zařízení musíme vrátit.

Opatrnost u IT vybavení

Pokud s někým sdílíte např. kancelářské místo za sjednaný pronájem, a na tomto místě se střídáte, buďte opatrní nejen na smlouvu, za jakých podmínek můžete místo využívat, zda je v ceně pronájmu zahrnut i poplatek za elektřinu, topení a podobně. Dejte pozor i na IT vybavení. Do vašeho přenosného počítače se může snadno dostat vir, s jehož přispěním může dojít k poškození počítače nebo vynesení citlivých údajů. Výjimkou není třeba nevítaný trojský kůň, který v sobě ukrývá škodlivý kód, jež začne ve vašem počítači škodit.

Je dobré pořídit si EDR k detekci a reakci na kybernetické útoky. Toto je vhodné zvláště pro firmy.

Buďte obezřetní a smlouvy vždy čtěte pozorně a do konce. Jen tak se vyhnete nemilému překvapení.