Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

Vojtěch Náprstek

Zakladatel Českého průmyslového muzea Vojtěch Náprstek se narodil 17. dubna 1826 v Praze. Studoval klasické gymnázium na Starém Městě v Praze u profesora Josefa Jungmanna. V této době už projevoval zájem o asijské kultury a chtěl studovat orientalistiku, na přání matky šel ale studovat práva do Vídně. Studia předčasně ukončil v roce 1848, kdy se zůčastnil povstání v Praze a ve Vídni a po jejich potlačení byl nucen odjet do Spojených Států.

Tam prošel řadou zaměstnání, od nádeníka až po knihkupce. Kromě knihkupectví vlastnil i půjčovnu knih. Hodně cestoval a s vládní expedicí se dostal až k indiánům kmene Dakota, kde studoval jejich zvyky a sbíral etnografické předměty. Po návratu do Prahy v únoru 1858 se stal vůdčí osobností českého národního života. V jeho domě U Halánků se scházeli přední čeští politikové, spisovatelé, vědci a cestovatelé. V roce 1862 byl spolupořadatelem výstavy učebních pomůcek a nástrojů. Její exponáty se staly základem pro vybudování soukromého Českého průmyslového muzea v roce 1862. Kromě technických exponátů se v muzeu shromažďovaly také sbírky etnografické od Náprstkových přátel. Přispěvateli do jeho sbírek byli například cestovatelé Emil Holub, Josef Kořenský, Enrique Stanko Vráz, zoolog Antonín Frič a jazykovědec Bedřich Hrozný.

V roce 1866, když už bývalý rodinný pivovar nestačil, dal Náprstek postavit budovu novou, která dodnes nese jméno svého zakladatele – Náprstkovo muzeum. 1. června roku 1888 společně s Vilémem Kurzem založil Klub českých turistů. Vojtěch Náprstek zemřel 1. září 1894 v Praze.