Kdy mám termín porodu?

Právě vám těhotenský test ukázal, že je to tady… Jste v jiném stavu! Co ale vzápětí napadne každou maminku je…kdy to bude? Termín porodu je velice významný údaj, jehož špatné určení může hodně ovlivnit další průběh těhotenství, zejména posuzování růstu plodu v děloze a správné načasování porodu.

Jak termín porodu správně zjistit?

Způsobů je hned několik, některé méně, jiné více přesné.

  • Poslední menstruace – pokud znáte první den poslední menstruace, přičtěte k němu 280 dní.
  • První pohyby – tak to je už téměř nepoužívaný a hlavně neuznávaný přežitek. Ale orientačně platí, že žena prvorodička cítí pohyby obvykle ve 20. týdnu těhotenství, vícerodička pak o 2 týdny dříve… Tyto údaje bývají ale značně nepřesné.
  • Přesné datum početí – pokud víte přesně, kdy k početí došlo, je to celkem snadné, prostě k tomuto datu přičtěte 267 dní.
  • Ultrazvukové vyšetření ve 13. týdnu těhotenství – toto vyšetření je obecně považováno za nepřesnější. Pokud se ale ultrazvukem určená délka trvání těhotenství liší od údaje počítaného podle posledních měsíčků o více než o týden, pak se termín porodu upravuje právě podle tohoto ultrazvukového vyšetření. Touto metodou lze totiž nejlépe zachytit a případně opravit odchylky způsobené kupříkladu nepravidelným nebo delším menstruačním cyklem.

Porod v termínu?

Všechny vypočítané termíny je však třeba brát trochu s rezervou. Termín porodu totiž vyjadřuje jen průměrnou délku těhotenství, jenže k porodu dochází často buď o trochu dříve, nebo rovněž o něco později. Naprostá většina žen (kolem 80 %) obvykle porodí v období cca14 dní kolem vypočítaného data. Za porod v termínu je považováno, pokud k němu dojde mezi probíhajícím 38. a ukončeným 42. týdnem těhotenství a jen do 5% žen porodí přesně ve vypočítaném termínu. Jako předčasný porod se označuje porod před dokončeným 37. týdnem nebo porod plodu s porodní váhou menší než 2500 gramů. Těhotenství trvající déle než 42 týdnů je označováno jako přenášení neboli potermínové těhotenství.