Angličtina pro děti – čím dříve, tím lépe

Říká se, že děti jsou naše budoucnost. A také, že znalost cizích jazyků otevírá dveře do světa neomezených možností. Proč tedy neinvestovat do jazykového vzdělání vašich dětí a nepootevřít jim tím ony dveře?

Kurzy angličtiny pro děti, ať už v jakékoli podobě, jsou určitě investicí, která se vyplatí a která se vám ve vašich dětech vrátí. Jedná se sice o investici na dlouhé období a skutečné výsledky se zpravidla dostaví až v řádu několika let, zato se však s trochou zájmu a úsilí jedná o výsledky celoživotní.

O významu angličtiny v běžném, studijním a pak i pracovním životě, asi není třeba nic vykládat. Angličtina se tak nějak stala přirozenou a nezbytnou součástí našich životů. Víte však, že pokud chcete, aby se ji vaši potomci naučili opravdu efektivně, měli by se studiem začít, pokud možno, již ve velmi útlém věku? Čím dříve se dítě začne s angličtinou setkávat, tím spíše ji dokáže postupně včlenit do svého běžného projevu. Předpokládá se, že dítě, které se začne angličtinu učit už v batolecím věku, ji v životě bude s největší pravděpodobností schopno využívat s větší přirozeností, než dítě, které se s ní setká nejdříve v rámci povinné školní docházky.

Z tohoto důvodu stále roste obliba výuky angličtiny ve školkách, která probíhá nejčastěji formou placených kroužků. Vybrané školky výuku angličtiny začínají začleňovat i do běžného programu. Po úvodním seznámení se s elementárními základy řeči v rámci mateřské školy je pak dobré neusnout na vavřínech a doplnit školní hodiny dětí dalšími formami vzdělávání v oblasti jazyka. Tento účel sledují například běžné docházkové kurzy v jazykových školách, konverzační hodiny s rodilým mluvčím nebo postupné skládání jednoduchých jazykových zkoušek.