Základní informace o Krétě a Řecku

Rozloha ostrova Kréta je 8261km2. Svou rozlohou se blíží bývalému Severočeskému kraji. Ze severu ji omývá Krétské moře (jižní část Egejského moře) a z jihu moře Libyjské. Kréta je hornatý ostrov s nejvyšší horou Psiloritis v pohoří Idi Ori, měří 2456 m. n. m. Druhou nejvyšší horou v pohoří Levka Ori je hora Páhnes, která měří 2453 m. n. m. Severní pobřeží Kréty je pozvolné, na jihu je však strmé a jsou tam útesy. Ostrov Kréta tvoří vápencová kra, která byla vytvořena při stejném vrásnění jako u Balkánské pohoří. Vyjímkou je Mesarská nížina, tato nížina je největší v celém Řecku. Typické jsou pro Krétu náhorní plošiny obklopené horami, jednou z nejkrásnějších je Lassithi.

Kréta
Kréta

Krétská kultura a tradice

Krétská kultura a tradice mají kořeny ve starém Řecku. Řekové si je předávali z generace na generaci a tak se většina z nich dochovala do dnešních dnů, i když samozřejmě přizpůsoběná moderní době. Kulturní vývoj Kréťanů byl formován mnoha staletími a vlivem jiných národů. V řeckém kalendáři má své místo kulturních a náboženských svátků, při jejichž příležitosti se pořádají různé slavnosti a festivaly.

Heraklion
Heraklion

Hlavní město řeckého ostrova Kréta

Hlavní město řeckého ostrova Kréta je Iraklion nebo též Heraklion. Je to také významný řecký přístav, který se nachází na severním pobřeží ostrova. Nejstarší dějiny tohoto krásného města sahají až do doby mínojské. Archologické vykopávky dokazují založení města před rokem 2000 př. n. l. Z této doby se dochovaly ruiny paláce Knóssos. Nynější název městu dali až v roce 1100 př. n. l. řecké kmeny, které osídlili celý ostrov.

Chania
Chania

Další významná řecká města

Mezi další významná řecká města patří Chania, přístav ležící na severozápadním pobřeží ostrova Kréta. Chania byla do roku 1972 hlavním městem. Na severním pobřeží ostrova asi 80 km západně od metropole Iraklia, můžeme nalézt město Rethymnon. Toto město je stejně jako Iraklion a Chania také přístav.

greece-1285015_1280
Ágios Nikólaos

Ágios Nikólaos je hlavní město nejvýchodnější provincie Lassithi. Je to relativně mladé město, bylo založeno roku 1869 na troskách bývalé pevnosti Mirabello.

V době Neolitu, tj. 3. – 2. tisíciletí př. n. l., byla Kréta jedním z center velmi vyspělé Mínojské civilizace. Byla to civilizace doby bronzové, která na Krétě dosáhla největšího hospodářského a kulturního rozkvětu mezi lety 2000 – 1600 př. n. l. Po roce 1450 př. n. l. došlo k vpádu Achájů z řecké pevniny, kteří s sebou přinesli kulturu Mykénské civilizace a Mínojská tak zanikla. Mínojská civilizace po sobě zanechla ruiny svých paláců. Jedním z nich je Knóssos, který je největší archeologickou lokalitou doby bronzové na Krétě, měl 1400 místností. Navzdory tomu, že Mínojská civilizace dala Krétě mnohé, její písmo zůstalo nerozluštěno.

Be Sociable, Share!