Výhod virtuálních kanceláří využívá již 20 % našich firem. Co je k tomu vede? A mohla by to být cesta i pro váš byznys?

Je-li řeč o výhodách virtuálních kanceláří, bylo by nejspíš rozumné tento fenomén moderního podnikání ve stručnosti popsat. Každý se s tímto pojmem totiž zatím setkat nemusel anebo o něm zaslechl jen letmo. Že si však bez virtuální kanceláře (sídla) celá řada profesí svůj byznys dnes vůbec představit nedovede, je nejspíš zřejmé už při pohledu na některé statistické údaje.

Výhodám virtuálních kanceláří podlehla již každá pátá firma

Je to skutečně tak. Hovoříme-li o tuzemských společnostech, pak se k využití služeb některého z poskytovatelů virtuálních sídel rozhodlo již zhruba 20 % z jejich celkového počtu. A to určitě není málo. Jaké k tomu mají důvody? A v čem tyto služby vůbec spočívají?

Řekněme tedy, že zakládáte firmu a jednou z vašich povinností je registrace jejího oficiálního sídla. Máte hned několik možností, jak této povinnosti dostát. Můžete si například:

A) POŘÍDIT VLASTNÍ PROSTORY ČI PROVOZOVNU.

B) UMÍSTIT TAKOVÉ SÍDLO U VÁS DOMA.

C) VYUŽÍT SLUŽEB VIRTUÁLNÍ KANCELÁŘE.

Vlastní kancelář není levná záležitost

Zakoupení či pronájem reálných kancelářských prostor není dnes nijak levná záležitost. Platí to pochopitelně především ve velkých městech. Ovšem i v některých menších obcích může být tento způsob provozování byznysu poměrně finančně náročný. Nehledě na to, že sehnat kvalifikovaný personál ochotný pracovat za přiměřenou odměnu, se při momentální historicky nejnižší míře nezaměstnanosti podaří jen málokomu. Nicméně faktem zůstává, že se zatím jedná o nejčastější způsob podnikání, s nímž se lze u nás setkat.

Může to fungovat i u vás doma

Je samozřejmě možné registrovat společnost i na adrese vašeho trvalého bydliště a zařídit si nějakou domácí pracovnu či provozovnu. Fungovat to jistě může. Pokud však nežijete sám a budete se snažit skloubit pod jednou střechou život soukromý s tím pracovním, přinese vám to zřejmě více starostí a komplikací, než by vás vůbec napadlo. Nespornou výhodou je však úspora financí, které nemusíte každý měsíc vydat za pronájem skutečné kanceláře.

Co obnáší virtuální kancelář?

Konečně se dostáváme k tomu, že celé řadě podnikatelů plně dostačuje pouze virtuální varianta kanceláře. Pokud ji provozují opravdoví profesionálové, může takřka ze 100 % nahradit všechny nezbytné služby, které každý živnostník ke svojí činnosti potřebuje. Poskytovatel těchto služeb vám v prvé řadě dá k dispozici registrační číslo spojené s konkrétní budovou a musí také splnit pár dalších, neméně důležitých věcí. Jakých?

1) Umístit viditelně označení vaší společnosti (u vchodu do budovy nebo v recepci).

2) Zajistit fungující recepci, jejíž personál obstará prvotní kontakt veřejnosti s vaší firmou.

3) Zabezpečit vám telefonické a faxové spojení stejně tak, jako i přebírání a ukládání veškerých došlých zásilek.

4) Nabídnout vám v případě potřeby reálnou místnost (pro účely obchodních či úředních jednání).

5) Vypomoci vám s administrativou (kopírování dokumentů, zajištění reklamních materiálů atd.).

Ušetříte čas, peníze a zbavíte se řady starostí

Solidní poskytovatel virtuální kanceláře vám svoje služby nabídne nejenom v co nejširším rozsahu, ale zároveň za měsíční poplatek dosahující pouze zlomku nákladů, které byste museli vynaložit na chod skutečné firemní kanceláře (nájem, energie, mzdy). Nemluvě o řadě starostí a časové náročnosti, což jsou věci, které se se zajištěním takového provozu obvykle pojí. Ušetřený čas i uspořené peníze lze využít jinak a lépe. Ideálně pak k dalšímu rozvoji vašeho podniku.

A to je také jednou z hlavních a zcela neoddiskutovatelných výhod fungování v rámci virtuálního sídla. Plnější kasa a více času i sil na byznys!

Prestižní adresa jako cenná komodita

Nelze opomenout ani další z výhod, kterou vám využití služeb virtuálního sídla může přinést. Je jím vcelku snadný zisk nějaké „dobré adresy“, kterou vám provozovatel pro účely vašeho podnikání poskytne. Význam takové prestižní adresy, s níž bude váš byznys spojen, je značný. Velké procento vašich potenciálních klientů i případných obchodních partnerů bude mít totiž tendenci podvědomě pohlížet na vaši firmu jako na úspěšnou a solidní, což s největší pravděpodobností rozšíří váš obchodní potenciál. Některá z lukrativních čtvrtí Prahy, Brna nebo i Plzně či Olomouce poslouží takovému účelu více než dobře.

Výhod virtuálních sídel si dopřává celá řada profesí

Existuje mnoho profesí a podnikatelských oborů, pro které je tento způsob provozování byznysu jako stvořený. Za zmínku v této souvislosti stojí i mimořádný úspěch jedné zahraniční realitní společnosti, která vybudovala svůj miliardový byznys ve virtuálním prostředí, bez skutečné kanceláře. Bez potíží však mohou takto fungovat i IT specialisté a různí vývojáři, pojišťovací či poradenské firmy a zástupci mnoha dalších oborů.

Pokud je i vaše podnikání takového charakteru, že by vám služby některého z poskytovatelů virtuálních kanceláří mohly vyhovovat, nejspíš by stálo za zvážení, zda jich také nevyužít. Nebo vám snad výhody, ke kterým se lze touto cestou vcelku snadno dostat, připadají nepodstatné? Jaké sídlo využívá vaše firma nyní?