Jak žít s alkoholikem?

Jak žít s alkoholikem? Jak sdílet společnou domácnost s člověkem, který problémově pije? Je to náročné. Množství povinností, které by si za normálních okolností partneři rozdělili, přechází krátkodobě, nebo i dlouhodobě a často i nepředvítatelně na nepijícího partnera, děti, nebo další členy rodiny. Pití vnáší do života rodiny nestabilitu a zmatky. Když máte ještě stresující zaměstnání, rozhodně není co závidět. V takové to situaci se vyplatí myslet né jen na druhé (hlavně na děti), ale i na sebe. Proto navrhujeme:

1. Vytvořte si rozumný životní styl. Kromě povinností by měl být ve Vašem životě i aktivní odpočinek, přiměřené množství spánku, význam má i zdravá výživa.

2. Vy se alkoholu a jiným návykovým látkám vyhýbejte. Alkohol a tabletky na uklidnění můžou být v náročných životních situacích zvlášť nebezpečné.

3. Vytvořte si vlastní svět, najděte si své vlastní zájmy a na pijícího partnera se příliš nespoléhejte. Jste ve výhodě, když Vám může poskytnout oporu někdo z širšího okruhu rodiny (rodiče, sourozenci a pod.) Nespoléhejte se na nedospělé děti. Pomáhají i přátelé (samozdřejmě ti, kteří nadměrně nepijou.)

4. Velmi doporučujeme, obzvlášť když nastane nějaká těžká krize, vyhledat odbornou pomoc, např. v poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, specializované ordinaci, nebo využití telefonického poradenství

5. Nebuďte tzv.“umožňovačem“. Umožňovač problémově pijícímu zdánlivě pomáhá, ve skutečnosti však škodí, protože řešení problému s pitím jen oddaluje. K „umožňovačům“ patří často manželky, rodiče, zaměstnavatel, dokonce i lékaři. I ti někdy léčí jen tělesné následky pití alkoholu a nezajímá je nezvládnutelné pití, které je způsobuje. Problémové pití zkracuje život o cca 10-15 let.

6. Vyhněte se placení dluhů, které dělá druhý kvůli pití.

7. Neomlouvejte partnera který pije v práci, kde není schopný dojít kvůli opilosti nebo následné „opici“

8. Nepomáhejte mu při problémech s úřady, které si způsobí alkoholem.

9. Nevymýšlejte si omluvy pro příbuzné, proč nemůžete přijít tam nebo onam. Často je užitečné říct přímo, že se partner opil. Okolí potom bude možná taky vyžadovat změnu jeho způsobu života, což je i ve Vašem zájmu. Tajemství, že partner nadměrně pije většinou už dávno není žádným tajemstvím.

10. Nikdy nekupujte alkohol. Argument „je lepší když pije doma než v hospodě“ neobstojí. Pil by totiž i v hospodě, i doma.

11. Vyhněte se pomáhání během pití a při zotavování z důsledku pití. Výjímkou jsou situace ohrožující zdraví nebo život. V tomto případě je však lepší přivolat lékaře, než sa snažit záležitost ututlat.

Jak žít s alkoholikem, rodinná pravidla

Měnit postoj k pití partnera není jednoduché. Důvodem jsou některá nepsaná rodinná pravidla, která se lety zaběhla a vžila. Mnohé z nich jsou překážkou změny k lepšímu a je potřebné je prozkoumat a nahradit je novými.

Příklady nezdravých rodinných pravidel:

1. O nadměrném pití se u nás nesmí mluvit. Když se někdo přeci jen opováží, dostane hned vynadáno.

2. V zásadě se chováme, jakoby nic. Nejdůležitější je, aby se o problémovém pití nikdo další nedozvěděl.

3. Problémy s alkoholem, které má závislý, za něho řeší a utajuje je jiný člen rodiny.

Příklady zdravých rodinných pravidel:

1. Žádný sex, když jsi pil.

2. Nedospělé děti nezatahujeme do problémů, které má dospělý s pitím.

3. Co sis pitím navařil, to si i sněz.  

4. Fyzické násilí jako „řešení“ rodinných problémů nepřipadá v úvahu.

Získat spojence, resp. přesilovka

Paní B. se nespoléhala jen na sebe. Věděla, že manžel je přístupný změně jen tehdy, když na něho působí více lidí. Dohodla se tedy s rodiči a sestrou. Trochu poznala i manželovy kolegy z práce. Dozvěděla se od nich, že pan B. zdůvodňoval své pití problémy doma. Doma naopak zdůvodňoval své pití problémy v práci. Teď se ale lidé z okolí pana B. dohodli. To byl důležitý okamžik. Zkušenost ukazuje, že málokterý člověk závislý na alkoholu dokáže odolávat tlaku ze strany rodiny, zaměstnavatele a dalších lidí, kteří spojili síly. To, že si paní B. našla dospělého spojence kromě rodiny, bylo důležité z psychologického, i z praktického hlediska. Získala tak oporu a vymanila se z pocitů osamocení a zoufalství, do kterých ji manželovo pití občas dostávalo. Děti, které nejsou dospělé se však jako spojenci nehodí.

Co když začne být opilý člověk hrubý?

Jsou hranice, které by problémově pijící člověk neměl překračovat. Pan R. budil při svých pozdních návratech domů děti a v opilosti dokonce manželku párkrát uhodil. Pani R. to dlouho tolerovala. Později se však svěřila: příbuzným, kamarádce a známé lékařce. Důkladně s něma všechno probrala a manželovi řekla, že když se něco podobného bude opakovat, zavolá policii. Bohužel se to opakovalo a ona policii skutečně zavolala. Nezůstalo jen při tom. Další den se z dětmi odstěhovala k rodičům. Nezapoměla si sebou vzít doklady, vkladní knižku a oblečení. Byla tam tak dlouho, až manžel slíbil, že s pitím skončí a šel na protialkoholickou léčbu.

Ani vůči lidem, kteří mají problémy s pitím, nemá smysl uplatňovat fyzické násilí. Manžel, který se domnívá, že pijící ženu vyléčí výpraskem se velmi mýlí. Opilý se potom cítí ještě více ukřivděně a reaguje na toto dalším pitím. Mnohem lepší je trvat na tom, aby se problémově pijící člen rodiny šel léčit.

Jak žít s alkoholikem, když už to dál nejde

Pro to, aby blízký člověk s nadměrným pitím alkoholu přestal můžete udělat mnoho, ale jen ve Vaší moci to rozhodně není. Vaše možnosti a trpělivost má rozhodně své meze. Rozchod může být jediným důstojným řešením situace, když pijící partner vytrvale odmítá nabídnutou pomoc a není ochotný změnit své chování. Rozvod ale bývá psychicky náročný. Když o rozvodu uvažujete, je vhodné vyhledat manželskou poradnu – tam mají s pomocí lidem v rozvodových situacích zkušenosti. Prospět může stejně i jistá forma telefonické, nebo psychoterapeutické pomoci a v určitém stádiu i schopný právník. I když se mezi rozvádějícími se partnery nashromáždilo mnoho trpkosti, měli by usilovat o to, aby si děti uchovaly dobrý vztah k oběma. To, spolu s pocity bezpečí, pomáhá dětem lépe překonávat pro ně velmi náročnou situaci.

S hledáním nového partnera, nebo svatbou nespěchejte. Některé ženy si opakovaně vybírají problémově pijící muže. Důvody, proč se někteří rizikoví partneři přitahují, nebo proč se někdo ve vztahu rizikově chová můžou být různé. Rozhodně se však o nich vyplatí přemýšlet, poradit se a všechno si důkladně rozmyslet. Můžete si tak ušetřit zbytečné trápení.

Článek je publikovaný se souhlasem Prim. MUDr. Karla Nešpora, CSc.