Jak komunikovat s dětmi v pubertě

Jak komunikovat s dětmi v pubertě a předcházet tak problémům? Velmi časté jsou případy, ve kterých osloví rodiče dospívajícího dítěte psychologa se žádostí o pomoc při zvládání konkrétního problému, do kterého se jejich syn nebo dcera namočili. Komunikace s dětmi není vždy jednoduchá.

V drtivé většině jde o řešení „akutního“ problému, který se vyskytl před pár dny. Slovíčko akutní je v úvozovkách úmyslně. Podle rodičů jde opravdu o náhlý problém, který by vznikl v současnosti. Ve skutečnosti je to tak, že každý z problémů má svůj postupný vývoj, neobjeví se z minuty na minutu a je důsledkem nesprávného přístupu.

Jak komunikovat s dětmi v pubertě

Obvykle se stává, že určité období (týdny, měsíce i roky) rodiče bojují s problémem svého potomka zákazy, příkazy nebo tresty. Pak se stane něco, co je vyprovokuje k návštěvě psychologa (krádež, rvačka, těhotenství, vyloučení ze školy, opakování ročníku, drogy a alkohol..) Málokdy se stává, že by přišli ve fázi prevence, nebo při objevení prvních příznaků a řekli:“ Chceme předejít nejhoršímu. Potřebujeme, aby jste si popovídali s celou naší rodinou. Možná někde děláme chybu i my, ale v posledním období máme pocit, že se od našeho syna nebo dcery vzdalujeme, přestáváme si rozumět. Vyskytly se u nás první lži, zatajování…Nechceme, aby to přerostlo do něčeho většího. Pomozte nám!“

Zdůrazňujeme zde význam PREVENCE, která je důležitá nejen při předcházení alkoholové a drogové závislosti, ale i pro předcházení konfliktům a problémům. Když v rodině vládne atmosféra zdravého komunikačního stylu, nepochybně to pomáhá v prevenci vzniku závislosti. Prevencí můžeme zároveň předejít problémům, u kterých pozdější řešení nemusí vždy přinést žádaný efekt.

Někdy je vzájemná komunikace mezi rodičem a dospívajícím velmi složitá. Často právě kvůli tomu, že je konfrontační a nespěje k vzájemnému porozumění a pochopení. Proto nabízíme rady v několika bodech, které vám můžou pomoci.