Umělé přerušení těhotenství

Sedm Čechů z deseti se domnívá, že žena má právo rozhodnout o svém těhotenství sama.

Od roku 1990 se tak podíl lidí, kteří mají tolerantní přístup k interrupcím, zvýšil o deset procent. Naopak názor, že umělé potraty by měly být zakázány, zastávají dvě procenta Čechů, což je o tři procenta méně než před 15 lety. Vyplývá to z šetření, které dnes ČTK poskytlo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Necelá pětina dotázaných podle sociologů soudí, že interrupce by měly být povolovány s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu ženy i dítěte či sociálnímu postavení matky. Šest procent oslovených souhlasí s provedením tohoto zákroku pouze v případě ohrožení života těhotné ženy.

Analytici rovněž zkoumali postoj veřejnosti k případným sňatkům homosexuálů. Zjistili, že podpora zákona o registrovaném partnerství se od roku 2003 mírně snížila. S jeho zavedením souhlasí 44 procent dotázaných, opačný názor má o dvě procenta lidí méně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.