Mladý ječmen – filozofie dr. Hagiwary

V projevu na konferenci pořádané 1. listopadu 1981 v New Yorku Mezinárodní nadací pro preventivní medicínu připomněl dr.Hagiwara svým posluchačům, že lidé, zvířata a rostliny potřebují pro přežití vodu,vzduch, slunce a stravu. Tyto čtyři zdroje udržují život na planetě již milióny let. Avšak budoucnost, jak uvedl dr. Hagiwara, je poměrně neradostná.“Je nesmírná škoda,“ dodal, „že lidé ve své nekonečné moudrosti ohrožují veškerý život na Zemi produkty, které vyvinuli prostřednictvím takzvaného pokroku a vynálezů. Například voda je znečištěna umělými hnojivy; vzduch smogem obsahujícím vedlejší produkty spalování ropy; potraviny obsahují řadu škodlivých chemických složek; zpracované potraviny často ztrácejí vitamíny a nezbytné enzymy.

Za těchto okolností mám obavy, že za nějakou dobu se lidstvo nebude moci množit a vzkvétat. V rozvinutých zemích,“dodal,“ se příliš klade důraz na velkovýrobu a vynikající chuť jídla. Proto se hojně užívá konzervačních látek, chemikálií a antibiotik. A ve velkovýrobě rafinovaných potravin je nezbytné používat barviva a jiné přísady, aby se prodloužila životnost produktů na pultech obchodů.“

Jindy dr. Hagiwara prohlásil:“ Nemohu se ubránit srovnání příběhu vlastního zdraví a života nás všech v moderním světě. Hledáme dnes zdraví ve všem, od syntetických léčiv po léky naplněné rtutí. Taková praxe nás vede k záhubě.“ Dr. Hagiwara připomněl výrok Hippokrata, otce lékařství, který řekl:“ Nemoc je třeba vyléčit přirozenou cestou, vlastní silou člověka. Lékaři tomu pouze napomáhají.“ Dalším vzorem mu byl Shin-huang-ti, vynikající čínský bylinář a léčitel, který prohlásil: „Nejlepším lékem k udržení skutečného zdraví je strava.“ Dr. Hagiwara trvá na tom, že tato svědectví nemíní jako obžalobu výdobytků lékařské vědy, protože lidé musí být vděční za objevy, které nám umožňují žít déle a pociťovat úlevu od onemocnění, která již neohrožují život. Dr. Hagiwara však věří, že tyto lékařské „nástroje“ křiví náš postoj ke zdraví. Důsledkem je naivita, se kterou přednostně vkládáme důvěru v medicínskou technologii, namísto převzetí osobní zodpovědnosti za zdraví a duševní pohodu.

„V mém vlastním případě,“tvrdí dr. Hagiwara, „jsem se z nemocí zotavovat nezačal, dokud jsem se s přesvědčením neobrátil k slovům Hippokrata a Shin-huang-tia. Kromě této změny postoje vděčím za svůj současný stav užívání čínských bylin a změně jídelníčku, ke které jsem v zoufalství přistoupil. Když jsem viděl úspěch, jaký tyto změny přinesly, zasvětil jsem dalších 10 let života hledání zdraví v čínských přírodních produktech Země, jak ji stvořil Bůh. Mé úsilí se zaměřilo na šťávy zelených listů rostlin a nakonec mě přivedlo k objevu epochální, zdraví podporující stravy vyextrahované z listů mladého ječmene, známé pod názvem GREEN MAGMA.

One thought on “Mladý ječmen – filozofie dr. Hagiwary

Comments are closed.