Jak správně hospodařit s penězi?

Své peníze si pohlídám sama

Máte pocit, že by vaše rodinné finance potřebovaly přeskládat? Na každém rohu najdete destíky finančních poradců, do jejichž péče se můžete svěřit. Tedy pokud jim budete věřit. A co když máte své pochyby? Někteří „poradci“ sledují zejména maximalizaci svého zisku. Bohužel je od Poradců s velkým P nerozeznáte. Nenechte se natlačit do schůzek a kolotoče výměny smluv.

Vezměte to do vlastních rukou. Pokud umíte peníze vydělat, umíte je i rozumně spravovat. Ve většině případů si vystačíte se selským rozumem. Každopádně se elementární úvahou vyhnete nejhorším chybám. Ale odkud začít?

Železná rezerva

Sestavte si bilanci svého rodinného rozpočtu. Ideálně tak, že každý měsíc budete do kasičky házet všechny účtenky a navrch si projdete výpis z bankovního účtu. Měli byste vědět:

  • Kolik každý měsíc spotřebuji na nezbytné výdaje (inkaso, jídlo, jízdné, telefon…)
  • Kolik měsíčně platím na různých půjčkách (hypotéky a spotřební úvěry)
  • Kolik měsíčně spořím
  • Zbývá mi ještě něco navíc?

Dejte stranou tzv. Železnou rezervu ve výši dvoj až trojnásobku měsíčních výdajů. Rezerva musí být okamžitě dostupná, ideální je oddělený spořící účet s jednodenní výpovědní lhůtou. Úročení v tomto případě není až tak podstatné, důležité je aby byl účet vedený zdarma. Z tohoto účtu budete krýt nenadálé výdaje typu odešla nám pračka, oprava auta atd.

Bez dluhů

Pokud máte více dluhů, informujte se na možnost refinancování hypotéky nebo konsolidace dluhů. Nejlépe a zcela nezávisle vám poradí v dluhové poradně.

Nevěřte na „dobré“ dluhy, „bezpečné“ zadlužení a jiné eufemismy. Všechny modely hodnocení přiměřenosti dluhů pracují s příjmem jako s fixní, naprosto jistou částkou. Až příliš často tomu tak není. Snažte se dluhů co nejrychleji zbavit, v hubených časech vás stáhnou dolů.

Jistota pojistek

Pokud máte železnou rezervu a zvládáte bez větších potíží splácet své dluhy, projděte si veškeré pojistné smlouvy. Sepište si, co platíte, jaký je limit plnění (pojistná částka) a jaké jsou výluky z pojištění (= kdy pojišťovna neplatí nic nebo omezuje plnění). Výluky najdete v pojistných podmínkách a je to jedna z věcí, o kterou byste se měli zajímat jako první u nově uzavíraných smluv.

Pokud máte čisté příjmy do 15 000 Kč nebo nemáte děti nebo nemáte žádné významné dluhy, nepotřebujete životní pojištění.

Naopak téměř vždy uvažujte zejména u živitelů rodiny o pojištění invalidity nebo alespoň trvalých následků úrazu. Nejlepší ceny obvykle dosáhnete při pojištění všech členů rodiny na jednu smlouvu.
Buďte extrémně opatrní při uzavírání a vypovídání investičního a kapitálového životního pojištění. Velmi zvažujte, jestli je skutečně pro vás vhodné. Informujte se na nákladovost jednotlivých smluv a hledejte hlavně nezávislé informace.

Majetkové pojistky (= auta, nemovitosti atp.) jsou celkem cenově srovnané, ale rozdílné v obsahu. Když uvažujete o změně, dívejte se hlavně na to, co pojistné krytí zahrnuje a co se vylučuje z podmínek plnění.

Před zrušením jakékoliv pojistky se předem informujte na pojišťovně, co to pro vás znamená. Pokud máte zdravotní potíže, požádejte nově vybranou životní pojišťovnu o zdravotní underwriting předem. Vyhnete se tak situaci, kdy starou smlouvu vypovíte a nová pojišťovna vás ze zdravotních důvodů odmítne pojistit. Počítejte také s tím, že pojišťovna odmítne plnit eventuální následky chorob a úrazů, které nastaly před uzavřením smlouvy u ní.

Spoření jako koření

Pokud chcete spořit, tak spořte, ale nepojišťujte se. Spoření skrze pojistné smluvy (kapitálové, investiční životní pojištění) bývá výhodné jen ve specifických případech. Spoření přizpůsobte svým cílům (jak dlouho na ty peníze nesáhnu?), možnostem (malá částka měsíčně, nebo větší částka nepravidelně?), rizikovému profilu (jak moc vás rozhodí, když zjistíte, že proděláváte?). Čím déle plánujete spořit, tím více se dívejte na flexibilitu smlouvy. Vždy je pro vás výhodnější, když správní aj. poplatky platíte současně s investicí (ne předčasně, při uzavření smlouvy). Nikdy nevíte, co se stane za dva, tři roky.

Není výnos bez rizika, není kouře bez ohýnku

Riziko ve financích znamená, jak hodně může vaše investice kolísat. Klidně se může stát, že za rok ze 100 Kč máte jednou tolik nebo také nulu v závislosti na tom, kam jste peníze uložili. Než podepíšete smlouvu, musíte vědět, jak vaše investice může kolísat (jak je riziková) a kolik si správce peněz strhne na poplatcích (poplatek za uzavření smlouvy, správní poplatek, poplatek při předčasném výběru…). U investic často dostanete přehled vývoje investice za dalších deset-dvacet let. Jedná se v drtivé většině případů o pouhé matematické modelace. Berte je se silnou rezervou a spíše se zajímejte o to, do čeho vaše peníze skutečně jdou a jak vlastně docílí fond tak úžasného výkonu.

Kamarád by taky rád

Pokud to všechno je na vás moc složité a fakt nemáte čas se tím zabývat, najděte si finančního poradce přes zákaznickou linku nějaké velké finančně poradenské firmy. Lidí, kteří by sami, aktivně vyhledali finančního poradce, totiž je jako šafránu. Centrála vás pravděpodobně bude považovat za špióna od novin. Přidělí vám skutečně špičkového poradce s dlouholetou zkušeností a natolik velkým počtem klientů, že nebude muset oškubat vás, aby měl na zaplacení nájmu. Nechte si vypracovat řešení od dvou různých firem, ostatně jsou to vaše peníze a nákup jako každý jiný. Nedejte na doporučení známých.