Historická osobnost: Josef II.

Josef II vládl v letech 1780 až 1790. Byl synem a spoluvladařem Marie Terezie. Víte ale, jaké byly jeho reformy a čím se proslavil?

Reformy = osvícený absolutismus

Vydal tzv. Toleranční patent z roku 1781 = státní náboženství je katolické, ale dovoleny jsou ještě kalvíni, luteráni a pravoslavní.

2. Patent o zrušení nevolnictví: Bez svolení vrchnosti poddaný může stěhovat se, ženit se nebo se vdávat a dávat děti do škol nebo do učení. Robota ale zůstala!

3. Josef II. zrušil trest smrti, ale nahradil ho doživotím za hrozných podmínek.

4. Josef II. zrušil kláštery, které nevyučovaly, nebo se nestaraly o nemocné a chudé (u nás zrušil asi 100 klášterů).

5. Plánoval zavést daně pro šlechtu a duchovenstvo, ale reforma po Josefově smrti nevstoupila v platnost.

Zvláštní reformy:

1) Hřbitovy musely být za hradbami, nesmí se pohřbívat v hrobkách v kostele.

2) Povinné příjmení a názvy ulic a číslování domů.