Sexuální typy

Zjistěte si jaké je vaše nejtypičtější jednání v oblasti sexu.

JEDNIČKA:
žárlivost. Sexuální jednička se pokouší partnera kontrolovat. Pozoruje jej na každém kroku a v nitru ji sžírá žárlivost a strach ze ztráty, není však schopná tento „nedokonalý“ pocit připustit a vyjádřit. Žárlivost pramení ze strachu, že by někdo jiný mohl být „dokonalejší“ a tedy atraktivnější. Sexuální jedničky mohou tento „žár“ rozšířit na jakoukoli „svou věc“ a být zapáleny jako Pavel, jenž před svým obrácením „nepřestával vyhrožovat učedníkům Páně a chtěl je vyhladit“ (Skutky 9,1).

DVOJKA:
svádění útok. Sexuální dvojka neustále loví důkazy náklonnosti a důvěrnosti a udělá vše, aby ku příkladu pro nějakou schůzku vytvořila krásné prostředí. Vší silou se snaží ignorovat a překonávat objektivní překážky, pro něž je vztah nemožný a není přístupná žádným rozumným argumentům („Láska vše překoná!“). Láska sexuální DvoJkY spočívá hlavně ve zdolávání překážek. Ve služebném postavení pomocníků jsou tyto typy dominantní, vodí druhé za ruku a vědí, co je pro jejich chráněnce nejlepší.

TROJKA:
mužskost/ženskost. Sexuální trojky se snaží OdpOVídat sexuálnímu ideálu své doby a skupiny, k níž náležejí. Hrají dokonale takovou mužskou nebo ženskou roli, která je jejich okolím nebo společností oceněna. Sexuální dobývání jako symbol úspěchu je pro jejich pocit sebehodnoty velmi důležité.

CTYŘKA:
konkurenční boj. Sexuální čtyřka odvozuje pocit vlastní hodnoty ze srovnávání s druhými. Je proto v pokušení porážet lidi, o jejichž přízeň usiluje, na jejich vlastním území, aby na ně udělala dojem. Druhá strana to často pociťuje jako konkurenční boj, namířený proti ní. Destruktivní stránka nevykoupené sexuální čtyřky se plně projeví ve chvíli, kdy druhé svádí, aby je pak nechala padnout. Zdařilé svedení jí postačuje jako důkaz, že je žádoucímu člověku „rovna“ nebo nadřazená.

PĚTKA:
důvěra. Pětky se svěřují jen málo lidem a svá tajemství odhalí pouze ve velmi důležitých vztazích. Do svého „hradu“ pozvou výlučně člověka, jemuž skutečně důvěřují. Sexualita je pro ně neverbální formou komunikace, jež je zbavuje těžké úlohy vyjadřovat své pocity slovy. Sexuálně orientovaná pětka působí na své okolí chladně a sebevědomě a může se druhým jevit velmi přesvědčivě, a tak získávat vliv.

ŠESTKA:
síla/krása. Zranitelnost intenzívního vztahu mobilizuje nedůvěru šesTky. Sexuální muž ŠESTKA je zpravidla zaměřený kontrafobicky. Chladností, tvrdostí a nasazenou silou může dokazovat, že si podržuje kontrolu. Sexuální žena šESTKA může svou moc manifestovat jako umění svádět. Ráda se staví do role něžné, plaché a nepřístupné srnky. Takto může svůj protějšek současně přitahovat i odmítat.

SEDMIČKA:
Náchylnost k dráždidlům. Sexuální sedmička vystupňovává vlastní zážitek výraznými fantaziemi, jež jsou důležitější než skutečnost. Sexuální sedmičky jsou fetišisté: „impuls“ pro ně může být zajímavější než skutečně prožívaný vztah. V sexuálních vztazích jsou přístupné pro impulsy ze strany partnera, jen když nejsou spojeny s bolestí, přílišnou hloubkou nebo namáhavými požadavky.

OSMIČKA:
snaha vlastnit/oddanost. Sexuální osmičky chtějí všechno kontrolovat a vlastnit, včetně svého partnera. Očekávají od něho oddanost těla i duše. Mají-li pocit, že je jim partner roven a že tuto „pozici moci“ nevyužije, jsou ochotny ke stejné oddanosti. Jsou muži osmičky – nejen v karikaturách (Hagar a Helga!) – kteří jsou ve vnějším světě silní, a naproti tomu jsou v partnerství podřízeni ženě. Sexuálním osmičkám jde o to mít „rychlá auta, nevyčerpatelnou zásobu pití, krásné žehy a muže. Jsou hrdí na svou sílu a na to, že jsou nejodbojnější ze všech typů“.

DEVÍTKA:
spojení. Sexuální devítka by nejraději žila v někom nebo skrze někoho, ať je to člověk, ať je to Bůh. Pocity druhého vnímá zřetelněji než své vlastní a cítí takřka bytostně, co se v milovaném člověku odehrává. Sexuální devítka činí partnera šťastným a zpětně vyzařovaným štěstím je šťastná také ona sama. Partner ji ovšem nesmí příliš přetěžovat; vztah nesmí vyžadovat z její strany příliš velké nasazení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.