Rozvod s tvrdostní klauzulí

Vedle sporného rozvodu, kdy může být manželství rozvedeno i proti vůli jednoho z manželů, existují i případy, kdy zákonem stanovené podmínky pro rozvod jsou splněny – tzn. byla prokázána existence kvalifikovaného rozvratu manželství – ale soud přesto manželství nerozvede, pokud jsou splněny podmínky tzv. tvrdostní klauzule.

V tomto případě se v podstatě jedná o zvýšení ochrany manžela, který s rozvodem nesouhlasí a který se na rozvratu manželství převážně nepodílel, jemuž by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma a pokud mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství.
Motivací této právní úpravy bylá zvýšená potřeba chránit ekonomicky slabšího manžela –ženy v dlouholetých manželstvích, které pečují o malé děti, jejichž možnosti uplatnění na trhu práce se výrazně zhoršily.

Podmínky pro uplatnění tvrdostní klauzule jsou tyto:
1. existence kvalifikovaného rozvratu mezi manžely, který by jinak soudu umožňoval vyslovení rozvodu manželství
2. jeden z manželů se brání rozvést se
3. jedná se o manžela, kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma – např. rozvod dlouholetého manželství a druhý manžel je invalidní, odkázaný na pomoc druhé osoby atd.
4. manžel, který se rozvodu brání nesmí být ten, který zapříčinil převážně rozvrat vztahů – že by porušoval povinnosti manželů, tzn. povinnost žít spolu, být si věrni, vzájemně si pomáhat, pečovat společně o děti
5. existence mimořádných okolností svědčících ve prospěch zachování manželství (např. pokud by si manžel našel mladou milenku, podal návrh na rozvod v situaci, kdy manželce byla zjištěna zhoubná nemoc apod.)

Ovšem ochrana manžela bránícího se rozvodu nemůže být absolutní (nelze donutit druhého z manželů, aby setrval v manželském soužití proti své vůli). Pokud manželé spolu nežijí po dobu delší jak 3 roky, soud manželství rozvede, pokud jsou splněny ostatní podmínky pro rozvod manželství.