Pronájmy v Hradci Králové patří s průměrnou částkou 200 Kč/m2 k těm nejdražším v republice. Co je toho hlavní příčinou a přinese novela stavebního zákona změny k lepšímu?

Seženete-li dnes pronájem v Hradci Králové za částku nižší než je průměrných 200 korun za metr čtvereční podlahové plochy, můžete si gratulovat. Nabídka volných bytů zde totiž podobně jako ve většině našich větších měst značně pokulhává za poptávkou a činže tak rostou už několikátým rokem v řadě. Co patří k hlavním příčinám tohoto stavu a lze od právě připravované novelizace stavebního zákona očekávat nějaké pozitivní změny?

Pronájem bytu je zde 5. nejdražší v zemi

Nájemné roste už řadu let napříč republikou a nejvíce se to pochopitelně týká řady velkých měst, ke kterým právě Hradec každopádně patří. Věděli jste, že se toto stotisícové východočeské sídlo ležící na soutoku Labe a Orlice „probojovalo“ už na pátou příčku pomyslného žebříčku nejvyšších činží, které jsou lidé v naší zemi nuceni platit? Ne? Tak si prohlédněte čísla v následující tabulce, která vás, jste-li člověk odkázaný na tento způsob bydlení, jistě nijak nepotěší.

Průměrný nájem za 1m2 bytu

Pořadí Město Činže za m2
1. Praha 357 Kč
2. Brno 238 Kč
3. Olomouc 219 Kč
4. Zlín 214 Kč
5. Hradec Králové 200 Kč

Ceny bydlení stále rostou

To, že ceny bydlení stoupají do závratných výšek, zřejmě v této zemi nezaznamenal jen málokdo. Bavíme-li se zde o nebývale vysokých nájmech, musíme nejprve zmínit také ceny vlastnického bydlení, jelikož obojí je spolu velmi úzce provázáno. Tempo zdražování bytů sice v posledních měsících mírně polevilo, nicméně stále se jedná o růst, a dostupnost těchto nemovitostí je tedy zase o něco komplikovanější. Drahé byty pak společně s přísnějšími pravidly pro poskytování hypotečních úvěrů mají za následek to, že je stále více lidí nuceno hledat střechu nad hlavou alespoň na trhu s pronájmy, když se pro ně „život ve vlastním“ stává nedosažitelným luxusem. A tato rostoucí poptávka je také hlavní hnací silou, která žene činže opět o něco výš.

3 hlavní faktory, které mají na činže zásadní vliv

Důležitých faktorů, které podstatným způsobem tlačí na růst nájemného a to pochopitelně nejenom v Hradci, ale takřka ve všech žádaných lokalitách naší země, je hned několik. Tři z nich lze však bezesporu považovat za rozhodující. Které to jsou?

1. SILNĚ PODDIMENZOVANÁ VÝSTAVBA

– Jedno je zřejmé. Již řadu let se v mnoha žádaných lokalitách České republiky staví tak málo, až je to zarážející a vliv takto poddimenzované výstavby na vysoké ceny bytů je jen těžko zpochybnitelný. A drahé byty znamenají i vysoké činže, to je jisté. V této souvislosti je třeba zmínit i současné spory, které se vedou o novelizaci stavebních předpisů. A tyto spory jsou tu v zásadě už od chvíle, kdy se o zákonu začalo diskutovat. Jde v nich mimo jiné o to, zda a do jaké míry může tento nový zákon, jehož věcný záměr v minulých dnech schválila naše vláda, napomoci řešení neutěšené situace na trhu s byty a následně i s jejich pronájmy. Ale o tom až později.

2. EKONOMICKÁ KONJUKTURA

– Nebývalá ekonomická prosperita této dekády, které se těší Česká republika, potažmo celý středoevropský region, má pochopitelně svůj vliv na rostoucí ceny zboží i služeb, sektor bydlení nevyjímaje.

3. CELKOVÁ ATRAKTIVITA VELKÝCH MĚST

– Praha, Brno, Olomouc, Hradec Králové, Zlín, České Budějovice a tak by se jistě dalo ještě chvíli pokračovat. Celá řada našich větších měst je pro značnou část populace natolik atraktivním místem k životu, že to v některých lokalitách zvedá poptávku po bytech nad únosnou mez. Větší zájem potom ruku v ruce s nedostatkem vhodných nemovitostí zvedá ceny vlastnického i nájemního bydlení.

Zahýbá skutečně rychlejší stavební řízení s cenami?

Faktem je, že povolování nových staveb u nás trvá v průměru jen těžko uvěřitelných 246 dní, což řadí Českou republiku po bok takových zemí jako je Zimbabwe nebo třeba Palestina. To, že je délka a komplikovanost těchto povolovacích procesů jednou z hlavních překážek, které brání rozsáhlejšímu budování, musí být jasné i naprostému laikovi. Lze proto očekávat, že se chystané zrychlení pozitivně projeví na trhu s bydlením. Otázkou však zůstává do jaké míry a rovněž s jakým zpožděním dojde k předpokládanému cenovému poklesu.

Jak velké může být zlevnění?

Pokud jde o míru, může zde hrát roli řada věcí. Například to, že poptávka bude alespoň v některých lokalitách zřejmě vždy velmi vysoká a zlevnění bude tedy jen nepatrné nebo dokonce žádné. Týká se to především našeho hlavního města, které je v rámci republiky opravdu výjimečné a kde lidí přibývá závratným tempem. Zde lze cenový pokles očekávat jen těžko. Své může sehrát i případný hospodářský propad, který je již nějakou dobu (zatím „neúspěšně“) předpovídán.

A kdy k poklesu cen dojde?

Je-li řeč o rychlosti, s jakou se mohou ceny bydlení (vlastnického i nájemního) vydat směrem dolů, je třeba si uvědomit, že dohnat promarněné roky, kdy se stavělo opravdu málo, může i s výrazně rychlejším stavebním řízením trvat docela dlouho. Jednoduše není možné nasytit vyhladovělý trh s nemovitostmi určenými k bydlení během dvou či tří let. Je nicméně pravděpodobné, že by taková doba mohla stačit alespoň k tomu, aby se cenový růst u bytů a tedy i v případě nájmů konečně zastavil.

Nižší nájmy až za pár let a určitě ne všude

Vzhledem k výše zmíněným skutečnostem by bylo zřejmě poněkud naivní očekávat, že činže v tak atraktivním městě, jakým Hradec Králové bezesporu je, v dohledné době poklesnou. Úspěchem bude nejspíš i jejich pouhá stagnace. Lepší časy by snad mohly přijít až v souvislosti s tím, jakým tempem a v jakém rozsahu bude od roku 2021, kdy má nový zákon vstoupit v platnost, bytů skutečně přibývat. A na to si bohužel musíme ještě počkat.

Věříte, že zkrácení stavebního řízení přinese lidem dostupnější bydlení nebo máte obavy, že pouze usnadní byznys developerům? A co vy, jak vysoký platíte nájem