Jaký vliv má pohyb měsíce na náš život?

Luna hodně ovládá naše city a celkovou psychiku, o čemž ví především dámy. Proto nás nepřekvapí, že i měsíc má svou typologii pro zrozence a rozeznává psychologické vlivy spojené s přibývajícími a ubývajícími měsíčními čtvrtěmi na všechny lidi. Jak se tedy cítíme o úplňku a jak zase při novoluní?

Typ novoluní ( Luna od 0° do 45° od Slunce )
Osobnost s novoluním astrologicky spojená, nebo lidé v této fázi jednající se sice tváří odtažitě a skrývají city. Přesto je v jádru prudce impulzivní a psychicky nezdolatelná. Mívá výrazný sklon na druhé lidi přenášet vlastní problémy, ale taky touhy, obavy a hodně subjektivní představy, které v sobě má jenom ona sama. Je potřeba být více objektivní.

Typ první srpek ( Luna od 45° do 90° za Sluncem ) 
V této fázi existuje tendence zúčtovat s minulostí, vymazat všechny existující předsudky a schémata v zájmu lepšího sebeprosazení osobnosti. V případě neharmonických aspektů s planetami se může osobní minulost jevit jako obsese, která člověka trýzní, lítost jakoby trochu rozdírá duši a emoce. Pocit viny tak může člověka vyčerpávat.

Typ první čtvrť ( Luna mezi 90° a 135° za Sluncem ) 
S tímto astrologickým i astronomickým jevem je spojen výrazný voluntarismus, tedy potřeba vše přizpůsobit vlastní vůli a potřebě svobody. Energie a aktivita obecně je dostatečně silná, někdy však vede až k egocentrické přepjatosti. Na druhou stranu budování pevních fyzických a duševních struktur umožňuje využívat nabytých vědomostí. Člověk často musí stavět na ruinách předchozího snažení, o to víc ale na sobě pracuje.

Typ dorůstající Luna ve tvaru hrbu ( Luna od 135° do 180° za Sluncem ) 
Člověk mívá mentální a psychologické vlivy výjimečně zvídavé a pátravé. Dokáže projevit velmi pronikavé schopnosti a obezřelost, analýza mu vždy hodně pomáhá, je velmi inteligentní. Člověk se taky však musí spontánně věnovat nějaké velké věci, která mu dává naději i energii. Nepřehání však, protože je obratný ve smiřování protichůdných představ v sobě a mezi druhými lidmi jako jedinci.

Typ úplněk ( Luna od 180° do 225° za Sluncem ) 
Člověk v této fázi mívá schopnost odstupu a objektivního vnímání skutečnosti. Vědomí je tedy velmi jasné, ale otevřené syntéze. Jedinec má možnost realizovat se vnitřně, psychologicky,což ho může dostatečně uspokojovat. Osobní styky s lidmi mívají značný význam pro život. Když se jedinec pod tímto vlivem přímo narodí , jde o vizionáře, často nábožensky založeného.

Typ couvající Luna ( Luna od 225° do 270° za Sluncem ) 
Pro toto období nebo člověka, který bývá pod tímto vlivem, je přirozená komunikace, dialog mezi lidmi. Ale taky se lépe projevují pedagogické schopnosti, které musejí být umně využity. Člověk je často výborný popularizátor myšlenek, společností nebo lidí. Touží sdílet s druhými jejich znalosti a vědomosti, což může někdy vést k duševnímu fanatismu, na což dobrý pozor.

Typ poslední čtvrť ( Luna od 270° do 315° za Sluncem ) 
Jedinci tohoto typu se snaží vnucovat vlastní představy a zásady druhým. K podobnému jednání mají sklon i normální lidé, kteří jsou právě pod vlivem tohoto aspektu. Obracení na vlastní víru a pohled na život ale může jedince izolovat od ostatních. I proto, že člověk vlastně mívá reformátorský zápal, což není vždy dobře přijímáno spokojenými a konzervativně založenými lidmi.

Typ poslední srpek ( Luna od 315° do 360° za Sluncem ) 
Tento jedinec se hodně obrací k budoucnosti a často mívá přesný odhad pro to, co nastane. Je taky ochoten se obětovat pro velkou věc a potřeby společnosti. Mobilizuje svou lidskou energii ke vznešeným cílům, někdy i k záchraně lidí. Tolerance ale není silnou stránkou spojení. Někdy se v této době provádí drastická opatření a ochota jít až do krajností, proto je třeba se umět v pravý čas umírňovat.