Stát sbírá citlivá data o dětech, porušuje soukromí

Úřad pro ochranu osobních údajů ve středu tvrdě kritizoval stát za to, že shromažďuje citlivá data o dětech.

Úřadům to umožňuje už dva roky platná pasáž školského zákona, která počítá s existencí matriky, v níž ministerstvo školství shromažďuje i velmi citlivé údaje o žácích základních, středních i vyšších odborných škol.

„Ustanovení o školní matrice porušuje principy ochrany soukromí,“ prohlásil předseda ÚOOÚ Igor Němec.

V zákoně se říká, že každá škola musí o svých dětech vést vlastní matriku, která zahrnuje takové údaje, jakými je třeba rodné číslo, kontakty na zákonné zástupce, zdravotní stav dítěte, možné postižení či údaj, zda je dítě „sociálně znevýhodněno.“

Tento termín státní správa používá často pro romské školáky a pro děti z rodin s podprůměrnými příjmy.

Část těchto dat pak školy musí poslat na nejbližší obec s rozšířenou působností. Daný úřad pak data předává na kraj a kraj je předává ministerstvu. Respektive přímo řízené organizaci resortu školství – Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV). Nikdo přitom dnes nedokáže zaručit, že někde na této krkolomné cestě údaje „neutečou“.

Ochránci soukromí kvůli tomu vedou jednání s ministerstvem školství, které ale podle Němce od svého záměru nechce ustoupit. „V každém případě je to na dlouhé lokte,“ poznamenal Němec pro agenturu ČTK. „Jsou tímto zákonem porušeny principy ochrany osobních údajů,“ prohlásil.

Sběr do školních matrik začal v roce 2006, kdy musely citlivé údaje odevzdat vyšší odborné školy. V dalším školním roce (2006/2007) se pilotně zapojily střední školy a konzervatoře, letos i základní školy. Školy a úřady si data předávají dvakrát ročně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.